Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke uitgever: 
Caroline MOUVEAUX


PARTNAIR & SEA
Paris/CDG


Hoofdkantoor: BP 18066 - Tremblay - 95723 Roissy CDG Cedex - Frankrijk - Tel. 33 (0) 1 30 11 99 99 - Fax 33 (0) 1 30 11 69 99 - E-mail: cdg@partnairsea.fr


NV met een kapitaal van 243.000 € - Handelsregister BOBIGNY B 382 687 473 000 76 - APE 5229 B - BTW-nummer FR 16382687473


Eigendom en auteursrecht: 
PARTNAIR & SEA is de wettelijke eigenaar en uitgever van de website . De complete inhoud van deze website valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle rechten voorbehouden, met inbegrip van alle inhoudelijke informatie, de documenten die via deze website kunnen worden gedownload en het beeldmateriaal. Het verveelvoudigen of het opslaan van het geheel of delen van deze website in geautomatiseerde gegevensbestanden van welke aard ook zijn formeel verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. Neem contact met ons op voor ieder ander gebruik.


Gebruiksvoorwaarden en intellectuele eigendom: De gebruikers van deze website moeten de bepalingen van de Franse wet inzake informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978 respecteren. Alle persoonsgegevens die wij opvragen voor het verstrekken van informatie of voor elke andere online inschrijving worden door ons uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag. De via deze website ingezamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor PARTNAIR & SEA, die verantwoordelijk is voor hun beheer. Het is de gebruikers verboden om de voor hen toegankelijk gemaakte persoonsgegevens te verzamelen of te vervalsen; in het algemeen zien ze af van iedere handeling die schade zou kunnen toebrengen aan het privéleven of de reputatie van de betrokken personen.


Aansprakelijkheid: PARTNAIR & SEA accepteert geen enkele aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website. Deze website bevat links naar websites van derden: PARTNAIR & SEA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.


Copyright:
Webdesign: Virginie Tournier-Broer - www.vtbroer.com

Teksten: Caroline Mouveaux

Nederlandse vertaling: Ilse Vandingenen
Foto's en video's: istockphoto
Webmaster: Mickaël Louis-Sidney / WTH

Hosting : OVH